GRUNTSHUNOSLIK

GRUNTSHUNOSLIK — gruntlarni ular ustiga turli inshootlar qurish imkoniyati nuqtayi nazaridan oʻrganadigan muhandislik geologiyasinnng bir sohasi.