GULCHIN

GULCHIN — 1) etik, mahsi kabi oyoq kiyimlarining tovon qismi. U qattiqroq charmdan astarli qilib tikilib, soʻngra qotiriladi. Gajak G. (rangdor ip bilan gajak shaqlida tiqiladi), tumorcha Gulchin (rangdor ipda uch yoki toʻrt burchaqli qilib tiqiladi), qora Gulchin (qora charmdan oddiy tiqiladi) kabi xillari mavjud;

2) kavush jagining orqa tomoniga qadalgan koʻk magʻiz.