GUMMA

GUMMA (lot. gummi — yelim; konsistensiyasining oʻxshashligiga qarab berilgan nom) , sifiloma — biriktiruvchi toʻqimadan rivojlangan tugunsimon tuzilma — gʻudda, doʻmboq, zaxmning uchinchi davrida paydo boʻladi. Infeksion granulyomap xos. Suyak, jigar, bosh miya, shuningdek, turli aʼzo va toʻqimalarda kuzatiladi.