GUSH

GUSH — ekzemaning xalq oʻrtasida tarqalgan nomi.