KOʻPAYTIRISH

KOʻPAYTIRISH — berilgan obyektlar (mas, son, vektor, funksiya va h. k.) ustida bajariladigan amallardan biri. Odatda, «x» yoki «■» bilan belgilanib, a, b lar koʻpaytmasi a – ʼ, axb, baʼzan, qisqacha ab deb yoziladi, a va ft butun musbat sonlarni bir-biriga koʻpaytirish uchun, a ni b marta oʻz-oʻziga qoʻshish kerak: ab=a+a…+a (b ta qoʻshi-luvchi). Bunda a va b lar umumiy koʻpaytuvchilar deb ataladi, Щ – va 4 kasr sonlarni koʻpaytirish tenglik bilan aniqlanadi.

Ratsioval sonlarni Koʻpaytirishda hosil boʻlgan sonning absolyut qiymati koʻpaytuvchilar absolyut qiymati koʻpaytmasiga teng. Sonlar bir xil ishorali boʻlsa, koʻpaytma musbat, har xil ishorali boʻlsa manfiy. Irratsioval sonlarni Koʻpaytirish uchun ratsioval sonlar bilan yaqinlashtirish kerak. Mat. da haqiqiy sonlardan tashqari, kompleks sonlar, matritsalar va b. obyektlar ham koʻpaytiriladi. Koʻpaytirish koʻpaytuvchilar va koʻpaytma turiga qarab har xil aniq maʼno va mos ravishda har xil aniq taʼriflarga ega boʻladi.

Next Article

KOʻPAYTMA