KUB

KUB (yun. Kubos) (matematikada) — muntazam oltioyoqlik. Kub 6 yoq, 12 qir-ra, 8 uchga ega. Kub yoklari kvadratlardan iborat boʻlib, har qaysi uchida oʻzaro perpendikulyar uchtadan qirra birlashadi. Kub simmetriya markazi, 9 tadan simmetriya oʻqi va simmetriya tekisligiga ega. Kirrasi a boʻlsa, Kubning sirti 6a2, hajmi a3 ga teng; bir-biriga teng uch koʻpaytuvchining koʻpaytmasi, yaʼni har qanday sonning uchinchi darajasi, mas, D a-a-a=a>.

Prev Article

KUAUTEMOK

Next Article

KUBA