OCHIQ BOZOR

OCHIQ BOZOR — tovarlarning boshqa yerdan erkin keltirilib va chegaralan-magan miqsorda oldi-sotdi qilinishi. Xalqaro bozor oʻz tabiati bilan Ochiq bozor b, unda xamma mamlakatlar qatnasha oladi. Ochiq bozor xorij mollari uchun ochiq boʻlgan milliy va davlatlararo (mintaqaviy) bozordir. Ochiq bozor boj toʻlovi b-n himoya qilinmaydi, bu yerga tovarlar cheklanmay oqib keladi. Ochiq bozor ayrim to-varlarga nisbatan ham qoʻllaniladi. Milliy bozor bir tovar uchun ochiq boʻlsa, boshqasi uchun yopiq boʻlishi mumkin. Ochiq bozorning oʻziga xos muayyan sharo-itlari ham bor. Yevropa Ittifoqi bozori unda ishtirokchi mamlakatlar uchun toʻla ochiq, lekin boshqa mamlakatlar uchun qisman ochiq (yana q. Bozor).

Prev Article

OCHILOV

Next Article

OCHIQ DENGIZ