OHANGDOSHLIK

OHANGDOSHLIK — turli balandlikdagi musiqa tovushlarining bir vaqtda sadolanib qoʻshilishi. Ohangdoshlik ikki (interval) va undan ortiq (akkord) tovushlardan tuzilib, konsonans yoki dissonans xususiyatiga ega boʻladi. Keng maʼnoda — tovush, kuylarning bir-biriga mos kelishi, oʻzaro uygʻunligi.

Prev Article

OHANGARON TUMANI

Next Article

OHORLASH