OLTIN KESIM

OLTIN KESIM, garmonik boʻlish, kesmani oʻrta va chet nisbatda boʻlish — geometriyaning kad. masalasi. Oltin kesim atamasini Leonardo da Vinchi fanga kiritgan. Bunda berilgan AV kesmani AV: AS=AS: VS shartni qanoatlantiradigan AS va 5Skesmalarga boʻlish talab kilinadi.