ORDER

ORDER (lot. ordo — qator, tartib) — 1) buyruq, koʻrsatma, farmoyish beruvchi rasmiy hujjat (mas, uy-joyga koʻchib kirishga, tergov organlarining tintuv oʻtkazishga ruxsat beruvchi buyrugʻi);

2) buxgalteriyada — pul mablagʻlari yoki moddiy boyliklar bilan operatsiyalarni amalga oshirishga oid hujjat.

Prev Article

ORGANOTERAPIYA

Next Article

ORDER