ORGANELLALAR

ORGANELLALAR (yun. organon — qurol, asbob, organ) — eng sodda organizmlar «organlari»; harakat qilish va qisqarish, retsepsiya, hujum qilish va himoyalanish, ovqat hazm qilish, ekskretsiya va sekretsiya kabi turli funksiyalarni bajaradi. Koʻpincha «Organellalar» termini organoidlar sinonimi sifatida ishlatiladi.

Prev Article

ORGAN

Next Article

ORGANIZM