ORKESTRLASH

ORKESTRLASH, cholgʻulashtirish — musiqa asarining muayyan orkestrga moʻljallab partiturasitl yaratish. Kompozitor biror cholgʻu yoki ansambl uchun yaratilgan asarni Orkestrlash jarayonida undagi kuylar va joʻr boʻluvchi ovozlarni orkestrning qaysi cholgʻulari ijro qilishini sozlarning tovush tuyey (tembri), registri, diapazoni, ifodaviy va ijroviy imkoniyatlariga karab aniklaydi. Orkestrlashda asarning asosiy gʻoyasi va badiiy mazmuni, uning uslubiy xususiyatlari, janri, ohang, garmonik va ritmik tuzilmalarning xususiyatlari eʼtiborga olinadi.

Prev Article

ORKESTR