OSHKORMAS FUNKSIYA

OSHKORMAS FUNKSIYA — erksiz oʻzgaruvchiga nisbatan yechilmagan holda berilgan funksiya.

Prev Article

OSHKORALIK

Next Article

OSHLASH