OSTROGRADSKIY FORMULASI

OSTROGRADSKIY FORMULASIhajm boʻyicha olingan integralni shu hajm chegaralangan Ssirt boʻyicha olingan integralga oʻtkazadigan formula.