OʻZARO TAʼSIR

OʻZARO TAʼSIR — falsafiy tushuncha. Obyektlarning bir-biriga taʼsir etishini, ularning oʻzaro bogʻliqligini va bir obyektning boshqa obyektni vujudga keltirish jarayonlarini anglatadi. Oʻzaro taʼsir harakat, taraqqiyotning obyektiv va universal shakli boʻlib, har qanday moddiy sistemaning mavjudligi va maʼlum tartibda tuzilishini belgilab beradi.

Prev Article

OʻZAL