OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI

OʻZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI — q. Markaziy bank.