RAD

RAD (rad ing. radiation absorbed dose soʻzlaridan) — yutilgan nurlanish dozasi. Birliklar tizimiga kirmagan. Massasi 1 g boʻlgan moddaga yutilgan har qanday nurlanishning 100 erg energiyasiga teng. Rad bilan belgilanadi. 1 rad = 100 erg/g yoki 1 rad=2,38810~6 kal/g=10»2J/ kg.

Next Article

RADAR