SOLDAT

SOLDAT (nem. Soldat) — 1) turli davlatlar qurolli kuchlarida dastlabki harbiy unvon yoxud harbiy xizmatchilar kategoriyasi (toifasi);

2) keng maʼnoda — jangchi, askar, harbiy kishi. Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarida Soldat oddiy askar maqomiga toʻgʻri keladi.