SOLIK

SOLIK (arab. — yoʻlchi, yoʻldan yuruvchi) — tasavvufda suluk — tariqatni ixtiyor qilib, uni oʻzlashtirish harakatiga tushgan, lekin hali biror maqom yoki martabaga erishmagan murid. S. oʻziga xos odobkridalarga rioya eteagina, tariqat axli sirasiga kiradi.