SOLISHTIRMA HAJM

SOLISHTIRMA HAJM — moddaning massa birligi egallagan hajm. Modda zichligiga teskari kattalik. Mas, suvning solishtirma hajmi 1 sm3/g, 10sm3/kg yoki 10 m3/kg, havoning solishtirma hajmi (0° da) 775,19 sm3/g yoki 0,77519 m3/kg ga teng.