SOLISHTIRMA ISSIKLIK SIGʻIMI

SOLISHTIRMA ISSIKLIK SIGʻIMIson jihatidan biror modda massa birligining t-rasini 1° oshirish uchun kerak boʻladigan issiqlik miqdori. Modda issiqlik sigʻimi S ning uning massasi t ga nisbati orqali topiladi. Xalqaro birliklar tizimi SI da J/kggrad larda ifodalanadi (yana q. Issiqlik sigʻimi).