SOVUQQONLIK

SOVUQQONLIK (huquqda) mansabdor shaxsning oʻz vazifalariga loqaydligi, palapartishligi yoki vijdonsizlarcha munosabatda boʻlishi oqibatida ularni bajarmasligi yoki lozim darajada bajarmasligi va shu tufayli fuqarolarning huquklari yoki manfaatlariga, davlat va jamoat manfaatlariga ziyon yetkazilishi. S Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi boʻyicha boshqaruv tartibiga qarshi hamda harbiy mansabdorlik jinoyatlaridan xisoblanadi. JK ning 207, 302moddalarida Sovuqqonlik uchun javobgarlik belgilangan.