SOZLASH

SOZLASHmusiqa (asosan, torli) cholgularida tovushlar orasidagi munosabatlarni muayyan tartibga keltirish, musiqa cholgʻularining torlari va pardalarini ijro etadigan asarga moslashtirish. Oʻzbek xalqcholgʻu asboblar oʻtmishda «Tanavar sozi» (kvarta), «Munojot sozi» (kvinta), «qoʻshtor sozi»ning sozlanishi (unison) kabi atamalar bilan nomlangan.