TAʼLIMOT

TAʼLIMOT — 1) borliqsagi voqea-hodisalarning muayyan sohasidagi, fan tarmoklari, ijtimoiy hayot, jamiyat va shu kabi haqidagi nazariy qoida va xulosalar, ilmiy qarashlar majmui, mas., falsafiy Taʼlimotlar, sufiylik T. i;

2) maʼlum bir olim yoki mutafakkirning nuqtayi nazar (qarash)lari majmui, mas., Forobiy T. i, Darvin T. i va b.

Next Article

TAʼLIF