ZAMON

ZAMON (falsafada) — hodisalarning va materiya holatlarining izchil almashinish shakli (q. Fazo va vaqsh).